Dyrektor i członkowie Koła TPD działającego w naszej szkole zwracają się z prośbą o przekazanie 1% podatku na naszą Szkołę. Z przekazanych pieniędzy dofinansowujemy wycieczki, konkursy, imprezy kulturalne i sportowe itp. W miarę możliwości kupujemy też sprzęt rehabilitacyjny.

Nr KRS 0000298217

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

z dopiskiem Koło nr 5 w Grudziądzu przy Zespole Szkół Specjalnych

Dziękujemy!!!