Informacje dla nauczycieli oraz linki do ciekawych stron

NOWE    Badanie dotyczące sytuacji nauczycieli.

Konkurs minigrantowy Asów Internetu dla nauczycieli!

Dobre praktyki edukacji zdalnej. Poradnik MEN

 Dotacja celowa- informacja dla nauczycieli

  Prosty sposób tworzenia własnych materiałów dydaktycznych

 Komunikat dotyczący zamieszczenia nowego narzędzia na ZPE

Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zadbaj z nami o kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli

Program materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym część 1-2018-02

Program materiały-ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym część 2 2018-02

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego   MEN

Poradnik dla nauczycieli – zdalne nauczanie 

E-Szkoła

www.gov.pl   Serwis Rzeczpospolitej Polskiej

Edukacja    Ministerstwo Edukacji Narodowej

epodreczniki.pl   Platforma edukacyjna MEN

www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl       Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Na stronie Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy znajduje się zakładka E – materiały dla uczniów i nauczycieli. Każdy może pobrać materiały lub uczestniczyć w lekcjach on – line.

MEN.waw.pl   Serwis o edukacji i sporcie

www.scholaris.pl  Portal wiedzy dla nauczycieli

www.interklasa.pl    Polski Portal edukacyjny

www.oeiizk.edu.pl    Komputer w szkole – serwis dla nauczycieli

www.edukom.pl    Internetowe Centrum Edukacji Zdalnej

www.egzaminy.edu.pl    Portal o egzaminach

www.wsip.pl         Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 

educhatka.edu.pl       Serwis  internetowy zawierający ćwiczenia multimedialne stworzone dla dzieci w wieku przedszkolnym

i wczesnoszkolnym, mających opóźnienia rozwojowe, trudności w nauce lub też zwyczajnie chcących poćwiczyć swoje słabsze strony.

www.eduautyzm.pl      Materiały edukacyjne

www.superkid.pl          Materiały edukacyjne