gim

Klasy gimnazjalne:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – w oddziałach do 16 uczniów
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym – w oddziałach do 8 uczniów
 • ze niepełnosprawnościami sprzężonymi – w oddziałach do 4 uczniów
 • z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną – w oddziałach 2 – 3- osobowych

Zapewniamy:

 • realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dostosowaną do możliwości psychofizycznych dzieci
 • indywidualizację oddziaływań w oparciu o indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczną
 • dodatkowe zajęcia rewalidacyjne – logopedia z terapią komunikacji, terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjna, arteterapia, dogoterapia, EEG Biofeedback, choreoterapia, bibliotekoterapia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz kompensacyjno-usprawniające
 • terapie behawioralną
 • zajęcia z wykorzystaniem elementów terapii – W.Sherborne, M.CH.Knilla, Integracja Sensoryczna, sala doświadczania świata
 • rozwijanie zainteresowań – kółka muzyczne, biblioteczne, fotograficzne, filmowe, turystyczne, kulinarne, gier planszowych, plastyczne, „Mandale”, ekologiczne
 • udział w zawodach Olimpiad Specjalnych oraz „Sprawni Razem”
 • zajęcia socjoterapeutyczne
 • opiekę w świetlicy w godzinach 7.30 – 17.00