Historia naszej szkoły sięga czasów przedwojennych. I choć była wtedy małą szkółką z niewielką ilością uczniów zapoczątkowała rozwój szkolnictwa specjalnego w naszym mieście. Rozwój ten przerwany na 6 wojennych lat, kontynuowany był po wojnie.
15 października 1947 roku to data oficjalnego rozpoczęcia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 13. Mieściła się ona w tamtych czasach w budynku przy ulicy Generała Sikorskiego 26/28. W trzech oddziałach uczyło się 65 uczniów.

Szkoła rozwijała się dynamicznie i już wkrótce było w niej za ciasno. Podjęto decyzję o budowie nowego budynku szkolnego. Powstał on przy ulicy Generała Sikorskiego 42. Uroczyste otwarcie nowej szkoły odbyło się 6 października 1960r.

 

 

Szkoła otrzymała sztandar oraz nadano jej imię Marii Grzegorzewskiej – twórcy polskiej pedagogiki specjalnej, której wielu uczniów pracowało wtedy w szkole, m.in. zastępca dyrektora pani Daniela Olszewska.

 

Po reformie szkolnictwa w budynku szkolnym funkcjonowały dwie placówki: Szkoła Podstawowa Nr 13 i Gimnazjum Nr 10. W roku szkolnym 2002/2003 obie szkoły zaczęły funkcjonować jako Zespół Szkół Specjalnych. Zespól otrzymał sztandar i imię Marii Grzegorzewskiej.

W roku szkolnym 2017/2018 miała miejsce nowa reforma szkolnictwa. W jej wyniku nastąpiła likwidacja Gimnazjum i Zespołu Szkół.   Od tej pory szkoła funkcjonuje pod nazwą: Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej

.