Informacja dla rodziców i uczniów.

Dyrekcja szkoły informuje o zawieszeniu strajku nauczycieli  i wznowieniu zajęć szkolnych od poniedziałku 29 kwietnia 2019r.
Dzień 1 maja oraz dzień 3 maja są dniami wolnymi od zajęć szkolnych. W tych dniach szkoła jest zamknięta.
W dniu 2 maja w szkole nie ma zajęć lekcyjnych. W tym dniu będą odbywać się zajęcia opiekuńcze, w godzinach 8.00 – 14.30