Informacje MEN

KOMUNIKATY MEN

 

 

20.03.2020r.
Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulacje-prawne

17.03.2020r.
Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje rozporządzenie dotyczące organizacji zdalnego nauczania. W związku z tym proszę o sprawdzenie oraz analizę możliwości realizowania kształcenia na odległość przez nauczycieli i uczniów z Państwa placówki.
W załączeniu przesyłamy listę działań, które powinni Państwo wdrożyć, aby umożliwić zdalne nauczanie.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załącznik:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow

 

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych– informacja MEN

Komunikat_MEN_16_03_2020_sytuacja_nauczycieli

 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
– rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

2020_03_13_Nauka_zdalna_w_czasie_zawieszenia_zajec_komunikat_MEN