Informacje MEN

KOMUNIKATY MEN

15.05.2020r.
Organizacja zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wwrd – rekomendacje
Wytyczne GIS, MZ i MEN – edukacja  wczesnoszkolna

 

13.05.2020r.
Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji

     

11.05.2020r.
Informator_MEN
27.04.2020r.
Harmonogram egzaminów komunikat  MEN
Nowelizacja rozporządzenia MEN – COViD-19 art. 30b  24.04. 2020r.
23.04.2020r.
Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Zadbaj z nami o kompetencje cyfrowe uczniów i nauczycieli
Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół
16.04.2020r.
Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.
20.03.2020r.
Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

 

17.03.2020r.
Przygotowanie do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje rozporządzenie dotyczące organizacji zdalnego nauczania. W związku z tym proszę o sprawdzenie oraz analizę możliwości realizowania kształcenia na odległość przez nauczycieli i uczniów z Państwa placówki.
W załączeniu przesyłamy listę działań, które powinni Państwo wdrożyć, aby umożliwić zdalne nauczanie.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załącznik:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-informacje-dla-dyrektorow

 

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych– informacja MEN

Komunikat_MEN_16_03_2020_sytuacja_nauczycieli

 

Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach
– rekomendacje dla nauczycieli i dyrektorów

2020_03_13_Nauka_zdalna_w_czasie_zawieszenia_zajec_komunikat_MEN