IV Ogolnopolski Dzień Młodych Sportowców Olimpiad Specjalnych w Warszawie.

W dniach od 2 do 4 października 2020 roku w Warszawie odbył się IV Ogólnopolski Dzień młodych Sportowców.
W wydarzeniu wzięło udział 100 sportowców z niepełnosprawnością intelektualną w wieku 6-12 lat z całego kraju, 68 trenerów, a także opiekunowie i członkowie rodzin. Wśród nich znalazła się też grupa uczennic z naszej szkoły, która uczestniczyła w zawodach pod opieką pani Agnieszki. Na miejscu organizatorzy przygotowali szereg piłkarskich gier i zabaw. Ćwiczenia i gry przeprowadzane tego dnia, takie jak treningi rzutów, chwytów i kozłowania, miały na celu wspomaganie rozwoju fizycznego i poznawczego dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki programowi Młodzi Sportowcy dzieci z niepełnosprawnością intelektualną są wprowadzane w świat sportu. Program to dla nich możliwość pierwszych treningów połączonych z zabawą, które są także świetną formą rehabilitacji.