Jak przeciwdziałać zagrożeniu epidemiologicznemu.

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa, proszę Państwa o nieprzysyłanie przeziębionych i chorych dzieci do szkoły. Rodziców dzieci, którzy wrócili z terenów występowania koronawirusa i mają objawy grypopodobne, proszę o bezzwłoczne powiadomienie najbliższej stacji sanitarno – epidemiologicznej i zgłoszenie się do oddziału zakaźnego. Proszę uczulić dzieci na przestrzeganie podstawowych zasad higieny np.: częste mycie rąk, ochrona podczas kaszlu i kichania niedotykanie rękoma ust i oczu.

Z poważaniem

Hanna Marek – dyrektor szkoły