Koniec roku szkolnego 2019/2020

Zobacz obraz źródłowy
Po tym niezwykłym roku szkolnym nadszedł czas wakacji i odpoczynku. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom
za włożony trud, sumienną pracę. Za solidne przykładanie się do lekcji. Wyrazy uznania przekazujemy również rodzicom
i opiekunom naszych uczniów doceniając Wasz wkład włożony we wspólną pracę nad edukacją naszych dzieci.
Mamy nadzieję, że wakacje miną wszystkim w zdrowiu i spokoju. Do zobaczenia we wrześniu!

 

Terminy wydawania świadectw:

data

klasa

godzina

26.06. 1,2,3, a 9.00 – 9.25
26.06. VI B, VI C, VII C, VIII C, 9.15 – 10.00
26.06. 5 B 9.30 – 9.50
26.06. IV C 10.00 – 10.30
26.06. VIII B 10.30 – 11.00
26.06. III D 11.00 – 12.00
26.06. 8 a 11.15 – 11.45
26.06. 6 b, 7 a 12.45 – 13.00
26.06. 6 a 13.00 – 13.30
29.06. 4 a, 5 a 11.00 – 11.30
Świadectwa można również odbierać codziennie w sekretariacie szkoły, w godz. 9.00 – 13.00