Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu informatycznego „Maria Grzegorzewska, jej zainteresowania i pasje”

 

Jury w składzie:

Małgorzata Szadurska – dyrektor ZSS

Bogna Darłak – wicedyrektor ZSS

Agata, Adrian, Patryk – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

w dniu 21 kwietnia 2017 oceniając estetykę wykonania, wkład pracy oraz zgodność z tematem przyznało nagrody i wyróżnienia.

I miejsce – SOSW Nr3 w Bydgoszczy – autor: Jakub Stefaniak, opiekunowie – H.Gront-Grela, K.Pocztół

II miejsce – ZSS w Grudziądzu – autorzy: Karol Kwiatkowski, Patryk Markuszewski, Patryk Izdebski, Dawid Pszczółkowski, opiekun – I.Konwisarz

III miejsce – ZSS w Śremie – autor: Martyna Grelus, opiekunowie – M.Beszterda, B.Norberciak

Wyróżnienie – SOSW Nr1 w Przemyślu – autor Andrzej Dec, opiekun – E.Zaremba

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy. Nagrody wyślemy pocztą.

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu zaprasza do udziału  w  ogólnopolskim konkursie informatycznym

„Maria Grzegorzewska, jej zainteresowania i pasje „

 

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs dotyczy stworzenia prezentacji komputerowej   w programie PowerPoint  na temat „Maria Grzegorzewska, jej zainteresowania i pasje”
 2. Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży oraz popularyzacja działań Marii Grzegorzewskiej.
 3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół specjalnych imieniem Marii Grzegorzewskiej
 4. Konkurs trwa do 12 kwietnia 2017r
 5. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz prezentacja nagrodzonych prac nastąpi 21 kwietnia 2017r na stronie www.zss.grudziadz.pl
 6. Prezentacja musi zawierać od 10 do 14 slajdów
 7. Każda placówka może zgłosić do konkursu jedną prezentację
 8. W opisie pracy należy podać:
 • nazwę i adres szkoły,
 • imię i nazwisko oraz wiek autora/autorów prezentacji
 • imię i nazwisko nauczyciela, który nadzorował pracę ucznia.
 • Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 1. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 2. Kryteria oceny prac: wykorzystanie możliwości programu PowerPoint.
 3. Laureatów konkursu wyłoni jury powołane spośród nauczycieli  i przedstawicieli Samorządu Szkolnego ZSS.
 4. Nagrody (zestawy klocków, gier i puzzli do szkolnej świetlicy) oraz dyplomy prześlemy pocztą. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 5. Prezentację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: bogna.darlak@gmail.com do 12 kwietnia 2017r

tel.669 29 11 09

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję na stronie internetowej ZSS w Grudziądzu
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie www.zss.grudziadz.pl
 4. Ewentualne pytania związane z konkursem można kierować na adres mailowy: bogna.darlak@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!!!