Olimpiady Specjalne

          Olimpiady Specjalne Polska to stowarzyszenie sportowe dla  osób niepełnosprawnych  intelektualnie, które od lat organizuje zawody  sportowe  umożliwiając takim osobom udział w  rywalizacji sportowej.
Jedną  z podstawowych zasad olimpiad specjalnych jest zasada równych szans, która polega na  tym,
iż  daje  szansę  zwycięstwa każdemu zawodnikowi, niezależnie od poziomu jego sprawności fizycznej.
Dlatego też dla każdego zawodnika jest medal i miejsce na  podium.
       Ponad trzydzieści lat temu Eunice Kennedy Shriver podjęła  się  stworzenia międzynarodowej organizacji sportowej osób  z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki tej organizacji ci, których świat  nauki uznał za niezdolnych do udziału w rywalizacji sportowej, mogą brać udział w  zawodach, przeżywając radość i dumę ze swoich sportowych osiągnąć.
       Idea Special Olympics dotarła do Polski w połowie  lat 80 – tych i przyjęta została z  wielkim entuzjazmem szczególnie przez środowiska na  co dzień pracujące z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. 
W szkole działa sekcja „Trzynastka” kierowana przez mgr Agnieszkę Szewczyk.
Od tej pory uczniowie naszej szkoły osiągają spektakularne sukcesy sportowe. 
czerwiec 2021
październik 2021