Ostatnie pożegnanie.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.P. Wiolety Orłowskiej

wieloletniej nauczycielki naszej szkoły.
W zmarłej straciliśmy prawego Człowieka, serdeczną Koleżankę,
Osobę zawsze życzliwą ludziom a w szczególności dzieciom niepełnosprawnym.
Rodzinie oraz bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia

dyrekcja,
grono pedagogiczne, pracownicy
oraz uczniowie
Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 13 w Grudziądzu