WYNIKI KONKURSU „KRAJOBRAZ ZE SŁOŃCEM”

8 czerwca 2017r jury w składzie:

Małgorzata Szadurska, Hanna Marek, Beata Kulwicka oraz Adrian i Patryk z klasy III gimnazjum 

po wnikliwej analizie 30 fotografii, które wpłynęły na konkurs postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Mateusz Sołtys SOSW Chełmno, opiekun Michał Nowacki

II miejsce – ex aequo – Marek Kwiatek SOSW Chełmno, opiekun Michał Nowacki 

                                      Karol Kwiatkowski ZSS Grudziądz, opiekun Bogna Darłak

III miejsce – Patryk  Kościelny Zespół Szkół Chełmża, opiekun Katarzyna Stankowska

Wyróżnienie – Piotr Pawkin Zespół Szkół Chełmża, opiekun Katarzyna Stankowska

Nagrody prześlemy pocztą. Nagrodzone zdjęcia będą eksponowane w naszej szkolnej galerii zdjęć.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Pejzaż ze słońcem”

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Pejzaż ze słońcem” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Zespół Szkół Specjalnych w Grudziądzu.

2. W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów specjalnych zwanych dalej „Uczestnikami”.

3. Konkurs zostanie ogłoszony za pośrednictwem: strony internetowej ZSS w Grudziądzu www.zss.grudziadz.pl, oraz oficjalnego profilu ZSS w portalu Facebook.

4. Celem Konkursu jest upowszechnianie i popularyzacja fotografii wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Tematem zdjęć jest uchwycenie w kadrze wiosennej przyrody w promieniach słońca.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 fotografie.  Przy wyborze najlepszych zdjęć przez jury, tylko jedno zdjęcie danego autora może być nagrodzone.

6. Do konkursu zgłaszane będą wyłącznie fotografie cyfrowe, ale wybór techniki wykonania Organizator pozostawia Uczestnikom. Niedopuszczalne jest dodawanie oraz usuwanie jakichkolwiek elementów w zdjęciu.

  1. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej, w formacie JPG, rozdzielczość 1080×1920, a rozmiar maksymalnie do 5 MB
  2. Zdjęcia (opisane imieniem i nazwiskiem) należy przesłać na adres:bogna.darlak@gmail.com do 2 czerwca 2017r
  3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.zss.grudziadz.pl 9 czerwca 2017r Nagrody prześlemy pocztą.
  4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe tematycznie związanych z fotografią.  Dodatkowo zdjęcia laureatów będą zaprezentowane na stronie internetowej szkoły www.zss.grudziadz.pl oraz profilu szkoły na Facebooku
  5. Zgłaszając swoje zdjęcie do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla przeprowadzenia konkursu z jego udziałem. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub adres e-mail, będą przetwarzane przez Organizatora jedynie w celu uczestnictwa w Konkursie i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje Uczestnikom prawo wglądu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych.
  6. Fotografie zgłoszone do konkursu stają się własnością Organizatora
  7. W wypadku pojawienia się sytuacji niekreślonych w Regulaminie, Komisja konkursowa będzie mogła wydać, w każdej chwili trwania konkursu, odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.
  8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 669 291 109