Podsumowaliśmy pierwszy semestr.

24.01.2020r. w naszej szkole odbył się apel podsumowujący I semestr. Uczniowie klas młodszych zostali nagrodzeni za udział w różnych konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią (m.in. za konkurs plastyczny o Grudziądzu) .
Samorząd Szkolny przedstawił też punktację poszczególnych klas w konkursie O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY.