Przewodnicząca Rady Rodziców 

Paulina Wiszkowska

 

Sekretarz 

Tomasz Brejt

 

 

 

Kompetencje Rady Rodziców określają:
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.2015.2156 ze zmianami);
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U.2014.191 ze zmianami);
Rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Rady Rodziców – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)