Nabór do szkoły trwa cały rok szkolny!!!

 

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na pierwszym lub drugim etapie kształcenia
  • podanie rodzica do Prezydenta z prośbą o umieszczenie dziecka w szkole ( dotyczy tylko dzieci spoza Grudziądza). 

 

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia ucznia do Gimnazjum

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego na trzecim etapie edukacyjnym
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • podanie rodzica do Prezydenta z prośbą o umieszczenie dziecka w szkole ( dotyczy tylko dzieci spoza Grudziądza).

 

Dokumenty wymagane w celu przyjęcia dziecka do ośrodka wczesnego wspomagania rozwoju

  • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

Dokumenty wymagane w celu przyjecia dziecka do oddziału przedszkolnego „zerówki”

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego