Nasi rewalidanci w roku szkolnym 2017/18

Jadwiga Gołebiewska terapia z komputerem
Tomasz Hupa arteterapia
Barbara Kamińska logopedia
Beata Kulwicka arteterapia
Katarzyna Ozga EEG Biofeedback
Katarzyna Rzeszowska
Anita Skraba terapia pedagogiczna
Jolanta Urbańska zajecia kompensacyjno-usprawniające
Laura Warczak gimnastyka korekcyjna