Nasi rewalidanci w roku szkolnym 2017/18

Jadwiga Gołębiewska terapia z komputerem
Tomasz Hupa arteterapia
Barbara Kamińska logopedia
Beata Kulwicka arteterapia
Katarzyna Ozga EEG Biofeedback
Justyna Serocka  socjoterapia
Anita Skraba terapia pedagogiczna
Jolanta Urbańska zajęcia kompensacyjno-usprawniające
Laura Warczak gimnastyka korekcyjna