Działania Samorządu Uczniowskiego klas starszych na rok szkolny 2018/2019

 

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego zapisana jest w Statucie Szkoły i program przez niego realizowany jest zgodny
z założonymi zadaniami wychowawczymi szkoły.
We wrześniu każdego roku odbywa się walne zgromadzenie SU. Wybierany jest wtedy przewodniczący i jego zastępcy. Ustalany jest skład komisji, a także opracowywany jest program działania na bieżący rok szkolny.

 

Stałe, coroczne punkty działalności Samorządu Uczniowskiego to:

 

  • decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki,
  • prowadzenie tablicy Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę,
  • wywieszanie aktualnych informacji o pracy samorządu i przygotowywanie gazetki tematycznej
  • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji na apelach SU,
  • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami,
  • aktualizacja informacji o konkursach organizowanych przez SU,
  • współpraca z miejskimi instytucjami obywatelskimi oraz fundacjami organizującymi akcje charytatywne,
  • udział w uroczystościach szkolnych,
  • działania wynikające z aktualnej sytuacji,
  • organizowanie i monitorowanie rywalizacji klas w zdobywaniu pucharu Dyrektora Szkoły

 

WRZESIEŃ:
Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego,
Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego SP Nr 13 w Grudziądzu
Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU.
Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy SU.

 

 

PAŹDZIERNIK:

„Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko” – przeprowadzenie konkursu na zbiórkę karmy dla grudziądzkiego schroniska dla zwierząt w ramach akcji „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”.
Dzień Edukacji Narodowej – „Szkoła naszych marzeń” – plakat

 

LISTOPAD:

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu na zbiórkę karmy dla zwierząt w ramach akcji „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”.
Zbiórka pieniędzy na Mikołajki szkolne – loteria fantowa
Narodowe Święto Niepodległości – ,, 100 lat Niepodległości ‘’ – prace plastyczne – gazetki klasowe , udział w apelu.
Andrzejki – wróżby i zabawy .

 

GRUDZIEŃ:

Mikołajki – upominek dla każdego ucznia i pracownika – akcja współpracy z Radą Rodziców.
Boże Narodzenie: wystrój klas, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły.

 

STYCZEŃ:

Uczeń semestru – nagrodzenie wybranych uczniów.
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr .
Zimowy wystrój Sali – ( do 10.01.2019) ocena komisji Samorządu Uczniowskiego.
Śniegowe domy – konkurs plenerowy dla klas – styczeń 2019).

 

LUTY:

Słodki upominek w Tłusty czwartek – akcja we współpracy z Radą Rodziców.
Poczta Walentynowa.

 

MARZEC:

Pierwszy dzień wiosny – konkurs na najśmieszniejsze przebranie ( wybór – najlepiej przebranego reprezentanta każdej klasy).

KWIECIEŃ:

Zainicjowanie akcji pn. „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.
Konkurs – Najpiękniejsza Pisanka (do 17.04.2019).
Udział i przygotowanie apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja.

 

MAJ:

Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się w kolory tęczy.
Bukiet dla mamy – praca przestrzenna w doniczce – do 22.05.2019r.

 

CZERWIEC:

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019.
Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2018/2019.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 – podsumowanie roku

 

 

 

Opiekunowie Samorządu klas IV-VII i klas gimnazjalnych:

p. Izabela  i p. Beata

 

Działania Samorządu Uczniowskiego klas młodszych na rok szkolny 2018/2019

 

Uczniowie klas młodszych walczą w tym roku o „Puchar Dyrektora szkoły” klas młodszych. Klasa która uzbiera najwięcej punktów otrzyma puchar na rok. Pod uwagę brane będą wyniki konkursów organizowanych w szkole, zbiórka surowców wtórnych – makulatury nakrętek i baterii.

WRZESIEŃ:
Konkurs plastyczny – „Szkoła moich marzeń”, technika dowolna, do 24.09.2018
Spotkanie z policjantem. – „Jestem bezpieczny”. Omówienie bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Co mówią znaki drogowe? Zachowywanie ostrożności w różnych sytuacjach (konkursy, zadania, pogadanka).

PAŹDZIERNIK:

Konkurs plastyczny – „Portrety naszych  nauczycieli”, technika dowolna, do 8.10.2018
Udział w akademii – „Dzień nauczyciela” , 12.10.2018
LISTOPAD:
Konkurs plastyczny – „100 lecie Niepodległości Polski”,  technika dowolna do 5.11.2018
Spotkanie – „Co wiesz o Polsce?” 6.11.2018

 

GRUDZIEŃ:

Konkurs na ozdabianie pomieszczeń klasowych –  „Najpiękniejsza świąteczna klasa” do 14.12.2018
Loteria świąteczna

STYCZEŃ:

Konkurs plastyczny – „Sporty zimowe”, do 9.01.2019
Obchody święta – „Dzień Babci i Dziadka”.
Apel podsumowujący półrocze. Ogłoszenie wyników konkursu o „Puchar Dyrektora szkoły”. Nagrody. 11.01.2019

LUTY:

Konkurs lepienia ze śniegu – „Śniegowe zwierzątko”, termin w zależności od pogody.
MARZEC:
Konkurs na najpiękniejszą salę lekcyjną  – „Wiosna w naszej klasie”,  20.03.2019
„Kolorowo wokół nas” – zabawy, konkursy o tematyce wiosennej, 22.03.2019

KWIECIEŃ:

 Polskie święta z tradycjami – „Klasowa potrawa wielkanocna”  (zabawy, konkursy, zagadki, degustacja), 12.04.2019

MAJ:

Konkurs plastyczny – „Najpiękniejsze zabytki Polski” – technika dowolna, do 6.05.2019

CZERWIEC:

Zabawy plenerowe -” Dzień Dziecka i Sportu”
Apel podsumowujący cały rok.

Opiekunowie Samorządu klas młodszych: pani Karolina, pani Kamila