WALCZYMY O PUCHAR DYREKTOR SZKOŁY

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego zapisana jest w Statucie Szkoły i program przez niego realizowany jest zgodny
z założonymi zadaniami wychowawczymi szkoły.
We wrześniu każdego roku odbywa się walne zgromadzenie SU. Wybierany jest wtedy przewodniczący i jego zastępcy. Ustalany jest skład komisji, a także opracowywany jest program działania na bieżący rok szkolny.

Stałe punkty działalności Samorządu Uczniowskiego:

                
   • stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
   • przygotowanie uczniów do aktywnego, świadomego uczestniczenia w życiu społecznym oraz życiu szkoły;
   • ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
   • integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
   • kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
   • rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
   • uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej;
   • kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania czasu wolnego.

    

    W okresie pracy zdalnej:
   • wyrażanie głosu uczniów, w tym czego potrzebują,
   • wspieranie uczniów wykluczonych, zarówno pod względem technicznym, jak i osamotnienia,
   • dbanie o utrzymanie komunikacji i poczucia wspólnoty.
   Samorząd uczniowski pracuje według planu ustalonego na początku roku. Uczniowie wszystkich klas  przez cały rok szkolny walczą o punkty w konkursie o Puchar Dyrektora Szkoły uczestnicząc w konkursach.
  • Szczegółowy Plan Pracy SU znajduje się w zakładce: ,,Szkoła” –  ,,Dokumenty szkoły”.

Działania Samorządu Uczniowskiego klas starszych na rok szkolny 2021/2022.

WRZESIEŃ:
Międzynarodowy Dzień Kropki -Zabawa z cyklu „Nie samą nauką żyje szkoła”.
Dzień Chłopaka- zabawa z cyklu „Nie samą nauką żyje szkoła”  .

PAŹDZIERNIK:

Światowy Dzień Kundelka.
Dzień Edukacji Narodowej .
Światowy Dzień Origami- zabawa z cyklu „Nie samą nauką żyje szkoła”.

LISTOPAD:

Pamiętamy o tych, którzy  odeszli…
Narodowe Święto Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości –  prace plastyczne – gazetki klasowe , udział w apelu.
Dzień Życzliwości i Pozdrowień – zabawa z cyklu „Nie samą nauką żyje szkoła”.
Andrzejki – wróżby i zabawy .

GRUDZIEŃ:

Dzień mikołajkowej czapki- zabawa z cyklu „Nie samą nauką żyje szkoła” .
Boże Narodzenie: wystrój klas, wigilie klasowe.

STYCZEŃ:

Dzień Kubusia Puchatka -zabawa z cyklu „Nie samą nauką żyje szkoła” .

LUTY:

Dzień Sympatii – szkolne Walentynki.

MARZEC:

Dzień piegów- zabawa z cyklu „Nie samą nauką żyje szkoła” .
Światowy Dzień Zespołu Downa.
Powitanie wiosny- zabawa z cyklu „Nie samą nauką żyje szkoła”.

KWIECIEŃ:

Rozwijanie zainteresowań i odkrywanie talentów.
Dzień Ziemi-tydzień dla naszej planety.

MAJ:

Jeden dzień z życia mojej klasy – konkurs fotograficzny.
Święto Patronki szkoły Marii Grzegorzewskiej.

CZERWIEC:

Grudziądz moje miasto – konkurs.
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022.
Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2021/2022.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022 – podsumowanie roku.

 

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Nr 13 Specjalnej  im. Marii Grzegorzewskiej w Grudziądzu jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.
Prace w ciągu roku szkolnego:
 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas;
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego;
 • współudział w uroczystościach szkolnych;
 • udział we wszelkiego rodzaju akcjach charytatywnych – zależnie od potrzeb i możliwości.
Plan samorządu opiera się na planie wychowawczym szkoły i zadania samorządu wpisują się w następujące obszary:
 • ZDROWIE – edukacja zdrowotna, edukacja ekologiczna
 • RELACJE – kształtowanie postaw społecznych: wybory do Samorządu, wolontariat
 • KULTURA – wartości, normy, wzory zachowań: Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3- go Maja, Święto Patrona Szkoły
 • BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

 

Opiekunowie Samorządu klas IV-VIII.

 

 

 

Działania Samorządu Uczniowskiego klas młodszych na rok szkolny 2020/2021

 

 Samorząd Uczniowski klas młodszych ma za zadanie współpracować z dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami. Głównym   celem SU jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy, szkoły, kształtowanie świadomości ekologicznej, prozdrowotnej, integracja oraz:
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów.
 • Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.
 • Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.
 • Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej samorządu uczniowskiego.
 • Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 • Organizacja tematycznych imprez i zabaw szkolnych.

Uczniowie klas młodszych walczą w tym roku o „Puchar Dyrektora szkoły” klas młodszych. Klasa, która uzbiera najwięcej punktów otrzyma puchar na rok. Pod uwagę brane będą wyniki konkursów organizowanych w szkole.

WRZESIEŃ:
Konkurs plastyczny – „Jak chronimy się przed wirusami”, praca zbiorowa, technika dowolna- plakat. Termin: do 28.09.2020

PAŹDZIERNIK:

Konkurs plastyczny – „Nauczyciel na medal”, propozycja medalu dla nauczyciela, praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 12.10.2020
LISTOPAD:
Konkurs plastyczny – „Jesień wokół nas”, praca zbiorowa,  technika dowolna – plakat.
Termin: 23.11.2020

 

GRUDZIEŃ:

Konkurs plastyczny –  „Mikołajkowe marzenia”, praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 18.12.2020

STYCZEŃ:

Konkurs plastyczny – „Noś maseczkę- chroń się”. Wykonanie i ozdabianie maseczek ochronnych.  Praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 22.01.2021

LUTY:

Konkurs plastyczny – „Bałwanek”, termin w zależności od pogody. Praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 11.02.2021
Dzień przebierańca – zabawy w klasach. Termin:10.02.2021
MARZEC:
Konkurs plastyczny  – „Kwiatek dla mamy i pani”.  Praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 12.03.2021

KWIECIEŃ:

Konkurs plastyczny  – „Jak dbamy o planetę”.  Praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 23.04.2021

MAJ:

Konkurs plastyczny – „Polska ma wielu przyjaciół”. Praca zbiorowa przedstawiająca ulubiony kraj, technika dowolna. Termin: 28.05.2021

CZERWIEC:

Konkurs plastyczny: „Moi koledzy z klasy i ich zainteresowania”. Praca zbiorowa,  technika dowolna – plakat. Termin: 17.06.2021

 

Opiekunowie SU klas młodszych:

mgr Karolina Tworek, mgr Kamila Bruska