WALCZYMY O PUCHAR DYREKTOR SZKOŁY

 

Działalność Samorządu Uczniowskiego zapisana jest w Statucie Szkoły i program przez niego realizowany jest zgodny
z założonymi zadaniami wychowawczymi szkoły.
We wrześniu każdego roku odbywa się walne zgromadzenie SU. Wybierany jest wtedy przewodniczący i jego zastępcy. Ustalany jest skład komisji, a także opracowywany jest program działania na bieżący rok szkolny.

 

Stałe, coroczne punkty działalności Samorządu Uczniowskiego to:

 

  • decydowanie i współdecydowanie o sprawach szkoły w obszarze dydaktyki, przestrzeni szkoły oraz organizacji pracy placówki,
  • prowadzenie tablicy Samorządu Uczniowskiego i dbanie o jej estetykę,
  • wywieszanie aktualnych informacji o pracy samorządu i przygotowywanie gazetki tematycznej
  • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji na apelach SU,
  • spotkania Rady Samorządu Uczniowskiego z opiekunami,
  • aktualizacja informacji o konkursach organizowanych przez SU,
  • współpraca z miejskimi instytucjami obywatelskimi oraz fundacjami organizującymi akcje charytatywne,
  • udział w uroczystościach szkolnych,
  • działania wynikające z aktualnej sytuacji,
  • organizowanie i monitorowanie rywalizacji klas w zdobywaniu pucharu Dyrektora Szkoły

Działania Samorządu Uczniowskiego klas starszych na rok szkolny 2020/2021

WRZESIEŃ:
Organizacja kampanii wyborczej, wyborów do Samorządu Uczniowskiego,
Wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego SP Nr 13 w Grudziądzu
Zdiagnozowanie potrzeb i stworzenie planu pracy SU, aktualizacja regulaminu SU.
Zagospodarowanie i aktualizacja tablicy SU.

 

 

PAŹDZIERNIK:

„Stop pustym miskom! Wspomóż schronisko” – przeprowadzenie konkursu na zbiórkę karmy dla grudziądzkiego schroniska dla zwierząt w ramach akcji „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”.
Dzień Edukacji Narodowej – „Szkoła naszych marzeń” – plakat

 

LISTOPAD:

Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród laureatom konkursu na zbiórkę karmy dla zwierząt w ramach akcji „Październik – miesiącem dobroci dla zwierząt”.
Zbiórka pieniędzy na Mikołajki szkolne – loteria fantowa
Narodowe Święto Niepodległości –  prace plastyczne – gazetki klasowe , udział w apelu.
Andrzejki – wróżby i zabawy .

 

GRUDZIEŃ:

Mikołajki – upominek dla każdego ucznia i pracownika – akcja współpracy z Radą Rodziców.
Boże Narodzenie: wystrój klas, przygotowanie plakatu świątecznego z życzeniami dla Rady Pedagogicznej i dla uczniów naszej szkoły.

 

STYCZEŃ:

Uczeń semestru – nagrodzenie wybranych uczniów.
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za I semestr .
Zimowy wystrój Sali –  ocena komisji Samorządu Uczniowskiego.
Śniegowe domy – konkurs plenerowy dla klas.

 

LUTY:

Słodki upominek w tłusty czwartek – akcja we współpracy z Radą Rodziców.
Poczta Walentynowa.

 

MARZEC:

Pierwszy dzień wiosny – konkurs na najśmieszniejsze przebranie ( wybór – najlepiej przebranego reprezentanta każdej klasy).

KWIECIEŃ:

Zainicjowanie akcji pn. „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.
Konkurs – Najpiękniejsza Pisanka.
Udział i przygotowanie apelu z okazji rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja.

 

MAJ:

Kolorowy zawrót głowy – ubieramy się w kolory tęczy.
Bukiet dla mamy – praca przestrzenna w doniczce .

 

CZERWIEC:

Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021.
Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego za II semestr w roku szkolnym 2020/2021.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021 – podsumowanie roku

 

Opiekunowie Samorządu klas IV-VII i klas gimnazjalnych:

 

 

Działania Samorządu Uczniowskiego klas młodszych na rok szkolny 2020/2021

 

 Samorząd Uczniowski klas młodszych ma za zadanie współpracować z dyrekcją, nauczycielami oraz rodzicami. Głównym   celem SU jest wpajanie uczniom demokratycznych norm współżycia, zachęcanie do podejmowania działań na rzecz klasy, szkoły, kształtowanie świadomości ekologicznej, prozdrowotnej, integracja oraz:
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów.
 • Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.
 • Dbanie o porządek w budynku szkoły i wokół niej.
 • Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej samorządu uczniowskiego.
 • Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 • Organizacja tematycznych imprez i zabaw szkolnych.

Uczniowie klas młodszych walczą w tym roku o „Puchar Dyrektora szkoły” klas młodszych. Klasa, która uzbiera najwięcej punktów otrzyma puchar na rok. Pod uwagę brane będą wyniki konkursów organizowanych w szkole.

WRZESIEŃ:
Konkurs plastyczny – „Jak chronimy się przed wirusami”, praca zbiorowa, technika dowolna- plakat. Termin: do 28.09.2020

PAŹDZIERNIK:

Konkurs plastyczny – „Nauczyciel na medal”, propozycja medalu dla nauczyciela, praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 12.10.2020
LISTOPAD:
Konkurs plastyczny – „Jesień wokół nas”, praca zbiorowa,  technika dowolna – plakat.
Termin: 23.11.2020

 

GRUDZIEŃ:

Konkurs plastyczny –  „Mikołajkowe marzenia”, praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 18.12.2020

STYCZEŃ:

Konkurs plastyczny – „Noś maseczkę- chroń się”. Wykonanie i ozdabianie maseczek ochronnych.  Praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 22.01.2021

LUTY:

Konkurs plastyczny – „Bałwanek”, termin w zależności od pogody. Praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 11.02.2021
Dzień przebierańca – zabawy w klasach. Termin:10.02.2021
MARZEC:
Konkurs plastyczny  – „Kwiatek dla mamy i pani”.  Praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 12.03.2021

KWIECIEŃ:

Konkurs plastyczny  – „Jak dbamy o planetę”.  Praca indywidualna, technika dowolna. Termin: 23.04.2021

MAJ:

Konkurs plastyczny – „Polska ma wielu przyjaciół”. Praca zbiorowa przedstawiająca ulubiony kraj, technika dowolna. Termin: 28.05.2021

CZERWIEC:

Konkurs plastyczny: „Moi koledzy z klasy i ich zainteresowania”. Praca zbiorowa,  technika dowolna – plakat. Termin: 17.06.2021

 

Opiekunowie SU klas młodszych:

mgr Karolina Tworek, mgr Kamila Bruska