STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU „LATARNIA”

 

Numer KRS 0000860554    
NIP 8762492974    
REGON 3870739090000

 

Numer rachunku NRB: 80160014621853452060000001, telefony do kontaktu: 504334465, 601469077

 

 STATUT STOWARZYSZENIA LATARNIA

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wdrażanie ich do aktywnego życia społecznego. Tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka. Wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wspieranie oraz niesienie pomocy ich rodzinom i opiekunom.