LINKI Z CIEKAWYMI STRONAMI

 

linki dla rodziców

Posłuchaj – „W telefonie na tablecie ciotka z wujkiem bajki plecie”….

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/wiosna-00

Eko-rysowanie na ekranie

Zdobywcy wiedzy

 

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone do 31 lipca.

 

PEDAGOG SZKOLNY

Dla tegorocznych absolwentów naszej szkoły: Rekrutacja  do szkół ponadpodstawowych – wszelkie informacje znajdują się tu

Formularz wniosku PFRON             Kto może otrzymać wsparcie finansowe PFRON

Stypendia szkolne WAŻNE INFORMACJE

SP 13 Zasady higieny osobistej.

Dla rodziców

Wychowanie fizyczne klasy VIa, VIb, VII a

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Informacje dla uczniów

Jak prawidłowo pracować z komputerem

Porada – Jak żyć w czasie izolacji…

Jak zmotywować dziecko do nauki

Dla rodziców. Kij czy marchewka, czyli dylematy…

BIBLIOTEKA

 

Biblioteka szkolna

Biblioteka poleca książki

Książki dla dzieci i rodziców

Propozycje dla dzieci

Biblioteka – piosenka

Jak powstaje książka

Biblioteka dla nauczycieli

 Biblioteka dla uczniów

Okładka i zakładka 

 Książki na Dzień Dziecka

Czytaj, podróżuj i śpiewaj

Biblioteka na czerwiec

WAŻNE   Informacja dla wszystkich czytelników

 Dotacja celowa – informacja dla nauczycieli

Bezpieczne wakacje

 

KLASA I       

Zadanie1         Zadanie2           Zadanie3        Zadanie4         Zadanie5

Zadanie6          Zadanie7          Zadanie8        Zadanie9         Zadanie10

Kolorowanka1   Kolorowanka2   Zadanie12      Zadanie13       Zadanie14

Zadanie15           Zadanie16      Zadanie17      Zadanie18     Zadanie19

Kolorowanka3    Kolorowanka4          Kolorowanka5         Kolorowanka6

Zadanie20           Zadanie21          Zadanie22        Zadanie23           Zadanie24

Zadanie25           Zadanie26          Zadanie27        Zadanie28           Zadanie 29 

Zadanie30           Zadanie 31       Zadanie 32         Zadanie 33          Zadanie 34

Zadanie 35      Zadanie 36           Zadanie 37        Zadanie 38           Zadanie 40

Zadanie 42

 

KLASA II

Zadanie1          Zadanie2          Zadanie3         Zadanie4        Zadanie5  

Zadanie6          Zadanie7          Zadanie8         Zadanie9        Zadanie10

Zadanie11        Zadanie12        Zadanie13       Zadanie14

kolorowanka1 kolorowanka2     Zadanie15      Zadanie16       Zadanie17

Zadanie18            Zadanie19                  Zadanie20

Kolorowanka3            Kolorowanka4       Kolorowanka5             Kolorowanka6

Zadanie21.      Zadanie22          Zadanie23        Zadanie24        Zadanie25

Zadanie26       Zadanie27          Zadanie28        Zadanie29        Zadanie30

Zadanie31       Zadanie32          Zadanie33         Zadanie 34      Zadanie 35

Zadanie 36           Zadanie 37         Zadanie 38          Zadanie 39      Zadanie 40

Zadanie 41           Zadanie 42          Zadanie 43     Zadanie 44    Zadanie 45

KLASA III

Zadanie1             Zadanie2          Zadanie3         Zadanie4

Zadanie5             Zadanie6         Zadanie7

Kolorowanka1   Kolorowanka2      Zadanie8         Zadanie9

Zadanie10           Zadanie11        Zadanie12        Zadanie13

Zadanie14          Zadanie15        Zadania16         Zadania17

Kolorowanka 3       Kolorowanka 4       Kolorowanka 5       Kolorowanka6

Zadanie18             Zadanie 19         Zadanie 20        Zadanie 21

Zadanie 22           Zadanie 23         Zadanie24          Zadanie25  

 Zadanie 26          Zadanie 27          Zadanie 28

Zadanie29             Zadanie 30         Zadanie 31      Zadanie 32

Zadanie 33       Zadanie 34            Zadanie 35         Zadanie 36

Zadanie 37         Zadanie 38       Zadanie 39             Zadanie 40

Zadanie 41      Zadanie 42      Zadanie 43

INFORMATYKA

 

Karty pracy cz.2 Te numery znasz.

Komputerowa biblioteka

Informatyka klasa 4-5 Informatyka klasa 6-7 Informatyka klasa 8

Klasa IV    Zadanie1           Zadanie2        Zadanie3             Zadanie 4          Zadanie 5      Zadanie 6

Zadanie 7                Zadanie 8

Klasa V     Zadanie1           Zadanie2        Prezentacja V       Zadanie3     Zadanie 4    Zadanie 5         Zadanie 6

Zadanie 7       Zadanie 8 

Klasa VI    Zadanie1           Zadanie2        Zadanie3              Zadanie 4              Zadanie 5        Zadanie 6

  Zadanie 7         Zadanie 8

Klasa VII   Zadanie1           Zadanie2        Zadanie3              Zadanie 4        Zadanie 5      Zadanie 6

  Zadanie7       Zadanie 8

Klasa VIII   Zadanie1 Excel – podstawy   Zadanie2    Zasady projektowania prezentacji

Zadanie3       Zadanie 4         Zadanie 5        Zadanie 6        Zadanie 7         Zadanie 8

.

JĘZYK POLSKI

 

Klasa IV-V          Zadanie1      Zadanie 2      Zadanie3      Zadanie 4      Zadanie 5 

Zadanie 6            Zadanie 7            Zadanie 8           Zadanie 9           Zadanie 10      Zadanie 11

Zadanie 12          Zadanie 13      Zadanie 14

Klasa VIa            Karta pracy1     Karta pracy 2      Karta pracy 3         Karata pracy 4

Karta pracy 4, cz.II      Karta pracy 5           Karta pracy 6

Karta pracy 6               Karta pracy 7          Karta pracy 8

Oblicze ojczyzny         Z kart historii           Karta pracy 11

 Dzień Matki        Karta pracy 13        Dzień Dziecka  

Klasa VIb-VIIa    Zadanie 1      Zadanie 2               Zadanie 3           Zadanie 4

Zadanie5       Zadanie6      Zadanie 7          Zadanie 8            Zadanie 9    Zadanie 10

Zadanie 11    Zadanie 12

Klasa VIIIa         Testy egzaminacyjne       Zadanie 2          Zadanie 3            Zadanie4  

Zadanie 5          Zadanie 6            Zadanie 7

Egzamin próbny 2020        Zadanie 9          Zadanie 10      Zadanie 11

Egzamin ósmoklasisty-  terminy 

JĘZYK NIEMIECKI

                                         

Klasa I-III           Karta pracy1          Karta pracy  2    Karta pracy 3       Karta pracy 4

Karta pracy 5     Karta pracy 6          Karta pracy 7        Karta Pracy 8         Karta pracy 9

 Karta pracy 10

Klasa IV – V   Karta pracy1                    Karta pracy 2

Klasa VI, VII   Karta pracy1                   Karta pracy 2

klasa VIII        Karta pracy1                   Karta pracy 2

Egzamin ósmoklasisty-  terminy 

MATEMATYKA

 

dla klasy IV- Va , VIa,  VIb – VIIa:        Matematyka 1                  Matematyka 2

Podzielność liczb               Proszę obejrzeć 3 filmiki o ułamkach
Dla wszystkich:

Tabliczka mnożenia

Tabliczka dzielenia

Klasa VIIIa      Powtórzenie wiadomości:  Zegar i czas.

Rysowanie i mierzenie odcinków   Obliczanie długości łamanych Obliczanie    obwodu

kwadratu i prostokąta.

Karta pracy 0      Karta pracy 1        Karta pracy3      Karta pracy 4            Karta pracy 5

Karta pracy 6     Karta pracy 7         Karta pracy 8     Karta pracy 9             Karta pracy 10

Karta pracy 11    Karta pracy 12     Karta pracy 13     Karta pracy 14          Karta pracy 15

 Karta pracy 16            Karta pracy 17     Karta pracy 18

Egzamin ósmoklasisty-  terminy 

CHEMIA

 

Klasa VIII   Chemia cz. 0           Chemia  cz. 1          Chemia cz.2          Chemia cz.3  

Chemia cz.4     Chemia cz.5      Chemia cz.6              Chemia cz.7        Chemia  cz.8

Chemia cz.9         Chemia  cz.10            Chemia cz.11         Chemia  cz.12     Chemia cz.13

Chemia  cz.14      Chemia cz. 15             Chemia cz.16         Chemia cz. 17

Chemia  cz.18          Chemia  cz.19        Chemia  cz.20            Chemia  cz.21

Chemia  cz.22

Klasa  VII   Chemia cz.0          Chemia cz.1        Chemia cz.2        Chemia  cz.3

Chemia  cz.4    Chemia cz.5       Chemia cz.6      Chemia  cz.7       Chemia  cz.8 

Chemia  cz.9.       Chemia cz.10            Chemia cz.11     Chemia  cz.12     Chemia cz.13

Chemia  cz.14            Chemia  cz.15             Chemia  cz.16           Chemia  cz.17

Chemia cz.18        Chemia cz.19         Chemia  cz.20               Chemia  cz.21

Chemia cz.22         Chemia kl.VII cz.23

HISTORIA

 

Klasa IV- VI Karta pracy1      Karta pracy 2          Karta pracy 3

Klasa IV      Karta pracy1     Karta pracy 2            Karta pracy 3          Karty pracy 4

Karty pracy 5     Karty pracy 6        Karty pracy 7          Karty pracy 8     Karty pracy nr 9

karty pracy 10     Karty pracy nr 11

Klasa V      Karta pracy 1     Karta pracy 2            Karty pracy 3          Karty pracy 4

Karty pracy 5     Karty pracy 6       Karty pracy 7              Karty pracy 8       karty pracy 9

karty pracy nr 10          karty pracy nr 11           karty pracy nr 12

Klasa VI     Karta pracy1       Karta pracy 2            Karty pracy 3          Karty pracy 4

Karty pracy 5       Karty pracy 6       Karty pracy 7          Karty pracy nr 8         Karty pracy 9 

karty pracy nr 10      Karty pracy nr 11      karty pracy nr 12 

Klasa VII   Karta pracy1      Karta pracy 2            Karty pracy 3          Karty pracy 4

Karty pracy 5       Karty pracy 6      Karty pracy 7            Karty pracy 8        karty pracy nr 9

Karty pracy 10         Karty pracy nr 11          Karty pracy nr 12

Klasa VIII    Karty pracy1     Karta pracy 2            Karty pracy 3          Karty pracy 4

Karty pracy 5   Karty pracy 6     Karty pracy 7           Karty pracy  8        karty pracy nr 9

karty pracy nr 10      Karty pracy nr 11       karty pracy 12

 II wojna światowa               Kolorowanka z flagami państw UE     Teksty źródłowe

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Klasa VIII       Karta pracy1        Karta pracy 2      Karty pracy 3          Karty pracy 4

Karty pracy 5     Karty pracy6    Karty pracy 7     Karty pracy 8           Karty pracy nr 9

karty pracy nr 10    karty pracy nr 11       karty pracy nr 12 

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

 Zadanie1   Zadanie 3    Zadanie 4    Zadanie 5    Zadanie 6     Zadanie7    hig wdż

krzyżówka wdż     men      wdz

 

GEOGRAFIA

                                                                               

Klasa V 

Lasy strefy umiarkowanej     Sawanny i stepy      Pustynie gorące i lodowe.

Wielkanoc na świecie     Międzynarodowy Dzień Ziemi       Klimat śródziemnomorski

Tajga        Tundra             Himalaje      Podsumowanie działu

Zabawy z geografia cz.1              Zabawy z geografią cz. 2

Zabawy z geografią cz.3              Zabawy z geografią cz.4

Zabawy z geografią cz.5

Klasa.VI

  Walory turystyczne Litwy i Białorusi     Atrakcje Turystyczne Czech i Słowacji.

Ukraina w czasach przemian.      Wielkanoc na świecie        Międzynarodowy Dzień Ziemi

 Rosja- od Bałtyku po Ocean Spokojny        Polska i jej sąsiedzi             Relacje Polski z sąsiadami

 Podsumowanie działu.

Zabawy z geografią cz.1          Zabawy z geografią cz.2

Zabawy z geografią cz.3          Zabawy z geografią cz.4

Zabawy z geografią cz.5

Klasa VII

Typy transportu w Polsce        Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura zatrudnienia

Walory turystyczne Pobrzeża Bałtyku i Małopolski.

Wielkanoc na świecie         Międzynarodowy Dzień Ziemi     Badanie własnego regionu.

Jak zaplanować wycieczkę           Współpraca regionalna.          Moja mała ojczyzna

Zabawy z geografią cz.1      Zabawy z geografią cz.2

Zabawy z geografią cz.3      Zabawy z geografią cz.4

Zabawy z geografią cz.5

Klasa VIII Ameryka          Australia i Oceania na mapie.    Człowiek w Australii

Wielkanoc na świecie         Międzynarodowy Dzień Ziemi      Antarktyda-kraina lodu

 Na stacji polarnej           Podsumowanie działu.        Kontynenty i Oceany- powtórzenie

Zabawy z geografią cz.1             Zabawy z geografią cz.2

Zabawy z geografią cz.3              Zabawy z geografią cz.4

Zabawy z geografią cz.5

BIOLOGIA

 

Klasy 4- 8 Karty pracy biologia

Klasa V            Zadanie 1            Zadanie 2            Zadanie 3             Zadanie4          Zadanie 5

 Zadanie 6         Zadanie 7          Zadanie 8            Zadanie 9          Zadanie 10 

Klasa VIa  VI b       Zadanie 1            Zadanie 2             Zadanie 3             Zadanie 4

Zadanie 5       .Zadanie 6            Zadanie 7        Zadanie  8          Zadanie 9        Zadanie 10        Zadanie 11   09.06

Klasa VII         Zadanie 1            Zadanie 2           Zadanie 3               Zadanie4

Zadanie 5        Zadanie 6           Zadanie 7           Zadanie 8             Zadanie 9       Zadanie 10

Zadanie 11           Zadanie 12         Zadanie 13         Zadanie 14      Zadanie 14

Klasa VIII        Zadanie 1            Zadanie 2            Zadanie 3        Zadanie 4

Zadanie 5        Zadanie 6       Zadanie 7                 Zadanie 8            Zadanie 9     Zadanie 10

Zadanie 11

PRZYRODA

 

Klasa IV       Zadanie 1                Zadanie 2             Zadanie 3               Zadanie 4

Zadanie 5          Zadanie 6           Zadanie 7             Zadanie 8              Zadanie 9

Zadanie 10           Zadanie11       Zadanie 12         Zadanie 13          Zadanie 14  28.05

Zadanie 15                Zadanie 16  04.06-09.06

 

PLASTYKA

 

Klasy V – VIII     Prace z plastyki 1              Zadania 2              Zadania  3            Zadania 4         Zadania 5

Filmik – dla czytelników 6         Zadania 7        Zadania 8          Zadania 9

 

TECHNIKA 

 

Wszystkie klasy

Technika- pakiet kulinarny

Technika – pakiet wielkanocny

Technika – maseczka ochronna-szycie

Technika – wielkanocne wypieki

Technika – wielkanocne śniadanie

Technika – wiosna na parapecie

Technika – segregacja śmieci i recykling

Technika – Majowe Święta

Technika – bułki i chlebki – książeczka kucharska

Technika – prace z papieru

Technika – kwiaty z papieru

Technika – zakładki do książek

Technika – wychowanie komunikacyjne 1

Technika – wychowanie komunikacyjne 2

Technika – desery i napoje na lato

Technika – bezpieczne wakacje

MUZYKA

 

Edukacja muzyczna
Linki do piosenek dla kl.I-III a

Wiosna tuż, tuż…

Wiosna, wiosenka

Edukacja muzyczna kl. I

Edukacja muzyczna kl. II

Edukacja muzyczna kl. III

 

Klasa IV

 Zadanie1                Zadanie2                   Zadanie 3

Klasa V

Zadanie1                 Zadanie2                     Zadanie 3       „Yesterday” 

Klasa VI

Zadanie1                   Zadanie2                    Zadanie 3       „Oda do radości”   

Klasa VII

 Zadanie1                    Zadanie2                   Zadanie 3        „Zimny drań”

 

RELIGIA

 

Klasa I-II-IIIa     Karta pracy1        Karta pracy 2              Karta pracy 3          Karta pracy 4

Karta pracy 5       Karta pracy 6         Karta pracy 7           Karta pracy 8        Karta pracy 9

Karta pracy 10             Karta pracy 11            Karta pracy 12                       Karta pracy 13

 Karta pracy 14          Karta pracy 15      Karta pracy 16

Klasa IVa          Zadanie1             Zadanie. 2           Zadanie 3     Zadanie 4

Zadanie 5         Zadanie 6           Film o Janie Pawle II

Klasa Va           Zadanie1            Zadanie2              Zadanie3    Zadanie 4

Zadanie 5            Zadanie 6         Film o Janie Pawle II 

Klasa VIa, VIb  Karta pracy1      Karta pracy 2       Karta pracy 3       Karta pracy 4 

Karta pracy 5         Karta pracy 6        Karta pracy 7     Karta pracy 8            Karta pracy 9       

Karta pracy 10                Karta pracy 11              Karta pracy 12                     Karta pracy 13

 Karta pracy 14                   Karta pracy 15              Karta pracy 16 

klasa VIIa          Karta pracy 1        Karta pracy 2            Karta pracy 3       Karta pracy 4

Karta pracy 5         Karta pracy 6    Karta pracy 7         Karta pracy 8          Karta pracy  9

 Karta pracy 10           Karta pracy 11              Karta pracy 12                 Karta pracy 13

 Karta pracy 14                Karta pracy 15      Karta pracy 16

KlasaVIIIa         Zadanie1           Zadanie2     Zadanie 3      Zadanie 4    Zadanie 5

Zadanie 6          Zadanie 7        Film o Janie Pawle II 

Filmy, które warto obejrzeć:

Film 1           Film 2        Film 3

Film o Janie Pawle II

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

Klasa VIII a

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Pierwsza pomoc – krwawienia

Zadanie Krzyżówka

Urazy kości i uszkodzenia stawów

Pierwsza pomoc przy skręceniu stawu skokowego

Oparzenia cz. I

Pierwsza Pomoc powtórzenie

WYCHOWANIE FIZYCZNE

14 Wychowanie fizyczne VI VII VIIIC IIID IVB VB IVD VC VIB

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych do wykonywania w domu

WF dla wszystkich

Pozycje wyjściowe do ćwiczeń

Klasy I-V                Ćwiczenia wf 1          Ćwiczenia wf 2          Ćwiczenia wf 3  

Klasa I-II-IIIa          Ćwiczenia wf 1           Ćwiczenia wf 2         Ćwiczenia wf 3

Ćwiczenia wf 4          Ćwiczenia wf 5        Ćwiczenia wf 4       Ćwiczenia wf 5

Ćwiczenia wf 6      Ćwiczenia wf  7         Ćwiczenia wf 8          Ćwiczenia wf 9 

 Ćwiczenia wf 10         Ćwiczenia wf 11        Ćwiczenia wf 12           Ćwiczenia wf 13

Ćwiczenia wf 14        Ćwiczenia wf 14         Ćwiczenia wf 15 

Klasa IV -Va           Ćwiczenia wf 1          Ćwiczenia wf 2          Ćwiczenia wf 3

Ćwiczenia wf 4     Ćwiczenia wf 5    Ćwiczenia wf 6                  Ćwiczenia wf 7

Ćwiczenia wf 8     Ćwiczenia wf 9            Ćwiczenia wf 10        Ćwiczenia wf 11

Ćwiczenia wf 12     Ćwiczenia wf 13         Ćwiczenia wf 14        Ćwiczenia wf 15   

Ćwiczenia wf 16      Ćwiczenia wf 17   

Klasy VIa, VIb, VIIa         Ćwiczenia wf              Siatkówka              Bezpieczne wakacje

Klasa VIIIa             Wychowanie fizyczne 1          Wychowanie fizyczne 2           Wychowanie fizyczne  3         Wychowanie fizyczne 5 

Wychowanie fizyczne 6      Wychowanie fizyczne 7     Wychowanie fizyczne 8           Wychowanie fizyczne 9

 Wychowanie fizyczne 10       Wychowanie fizyczne 11      Wychowanie fizyczne 12    Wychowanie fizyczne 13

Wychowanie fizyczne 14

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Wymień trzy zawody 

KLASA VII Doradztwo zawodowe1            Doradztwo zawodowe2          Doradztwo zawodowe.3

KLASA VIII Doradztwo zawodowe 1          Doradztwo zawodowe 2         Doradztwo zawodowe .3

 

 

ŚWIETLICA

 

.

UWAGA! KONKURS ŚWIETLICY ROZSTRZYGNIĘTY.📣

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DZIECIOM ZA UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNYM pt: WIOSNA, WIOSNA WSZĘDZIE.🌼🐝🍀
WIEMY, ŻE SYTUACJA JAKA NAS SPOTKAŁA ZWIĄZANA Z KORONAWIRUSEM I PRZEJŚCIEM NA ZDALNE NAUCZANIE OGRANICZYŁA MOŻLIWOŚĆ DOSTARCZENIA PRAC I TYCH PRAC NIE JEST ZA DUŻO ALE CIESZYMY SIĘ Z TYCH PRAC CO DO NAS DOTARŁY.
PODSUMOWUJĄC PRAGNIEMY PODZIĘKOWAĆ UCZESTNIKOM KONKURSU I PRZYJĄĆ DWA PIERWSZE MIEJSCA:
1. DARIA M. z kl.VII
1.OSKAR W. z kl.VI
Gratulujemy! NAGRODY ZOSTANĄ WRĘCZONE PO POWROCIE DO SZKOŁY.TRZYMAJCIE SIĘ ZDROWO

Świetlica zaprasza!
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez świetlicę temat konkursu to „Wiosna, wiosna wszędzie.”
Technika i format dowolne.
Liczymy na kreatywne, ciekawe prace.
Jest teraz dużo czasu, aby taką pracę przygotować. Prace należy dostarczyć do świetlicy wtedy, gdy już wrócimy do szkoły.
Liczymy na waszą pomysłowość nagrody czekają.
Wychowawcy świetlicy 😃🌼☀️

Krzyżówka wiosenna            Zagadki Wiosna 2020             Kolorowanka

Krzyżówka wiosenna2          Rebusy obrazki                       Wiersz Jana Brzechwy – „Leń”.

Wydrukuj i pokoloruj bukiet             Wydrukuj i pokoloruj najładniej jak potrafisz

Wydrukuj i pokoloruj 

Z rozsypanych liter ułóż nazwy pierwszych wiosennych kwiatów

Kolorowanka Wiosna       Królik Wielkanocny         Krzyżówka Wiosna 1         Krzyżówka Wiosna 2             Wiosna Wiersz

Marcowa pogoda          Piosenki na marzec           Rzuć i narysuj stworka          Wiosenne kwiaty1          Wiosenne kwiaty2

Wiosenne miesiące      Wiosenne przebudzenie     Wiosna w błękitnej sukience..

Obejrzyj bajkę o koronawirusie.

Budzik – wiosna           List do wiosny.           Prima aprilis               Wiosenny spacer-gra,opowiadanie.

Krzyżówka wielkanocna           Pisanki        Śmigus-dyngus             Wielkanocny stół

Idzie kwiecień po świecie         Kwiatki, bratki i stokrotki.                  Kwiecień -plecień.

Powroty-ptaków                        Ptasie zabawy                 Kolorowanka- jaskółka

Kolorowanka – pisklęta         Kolorowanka – powroty ptaków       Kolorowanka – ptaszek     Kolorowanka – żuraw

Dbajmy o naszą planetę – krótki poradnik.                 Ziemia

22kwietnia Dzień Ziemi                   Zostań Ziemi przyjacielem

Gra na nudę „Ziemniaki” 

Jestem Polakiem      Majowe święta      Polska leży w Europie        Symbole Polski

Rysowanie z kodem          Konstytucja 3 Maja

Zdrowy styl życia dbam o higienę osobistą         Dbam o zdrowie-stosownie się ubieram.                Jedz owoce i warzywa

Ruch to zdrowie                  Wiosna i moda

Higiena osobista to podstawa!           Zasady zdrowego żywienia            Sport to zdrowie      Zdrowy styl życia

Co słychać w ulu w maju         W sadzie wiosną         Wiosenna łąka         Wiosenne drzewko          Znajdź różnice na wiosennej łące

Zwierzęta na łące         Łąka                 Łąka wiosna                        Zabawy z Panią Wiosną

W maju, jak w gaju.             Wiosenna burza i tęcza                  Wiosenne zagadki                   Znajdź 12 różnic

Jaka pogoda bywa wiosną               Tęcza                Wiosenna krzyżówka            Wiosenne ptaki