LINKI Z CIEKAWYMI STRONAMI

 

linki dla rodziców

Posłuchaj – „W telefonie na tablecie ciotka z wujkiem bajki plecie”….

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/wiosna-00

Eko-rysowanie na ekranie

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

 

SP 13 Zasady higieny osobistej.

Dla rodziców

Wychowanie fizyczne klasy VIa, VIb, VII a

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Informacje dla uczniów

Jak prawidłowo pracować z komputerem

PORADA – Jak żyć w czasie izolacji…

 

BIBLIOTEKA

 

Biblioteka szkolna

 

KLASA I

Zadanie1         Zadanie2          Zadanie3        Zadanie4         Zadanie5

Zadanie6          Zadanie7          Zadanie8        Zadanie9         Zadanie10

kolorowanka1 kolorowanka2 Zadanie12        Zadanie13        Zadanie14

Zadanie15           Zadanie16      Zadanie17       Zadanie18    Zadanie19

Kolorowanka3    Kolorowanka4          Kolorowanka5         Kolorowanka6

Zadanie20            Zadanie21       Zadanie22        Zadanie23          Zadanie24

Zadanie25           Zadanie26          Zadanie27      Zadanie28

NOWE

Zadanie 29

KLASA II

Zadanie1          Zadanie2          Zadanie3         Zadanie4       Zadanie5  

Zadanie6          Zadanie7          Zadanie8         Zadanie9        Zadanie10

Zadanie11        Zadanie12        Zadanie13       Zadanie14

kolorowanka1 kolorowanka2     Zadanie15      Zadanie16     Zadanie17

Zadanie18            Zadanie19                  Zadanie20

Kolorowanka3            kolorowanka4       Kolorowanka5             Kolorowanka6

Zadanie21.      Zadanie22          Zadanie23        Zadanie24          Zadanie25

Zadanie26       Zadanie27          Zadanie28        Zadanie29          Zadanie30

Zadanie31       Zadanie32          Zadanie33

NOWE    Zadanie 34

KLASA III

Zadanie1             Zadanie2          Zadanie3         Zadanie4

Zadanie5             Zadanie6         Zadanie7

Kolorowanka1   Kolorowanka2      Zadanie8         Zadanie9

Zadanie10           Zadanie11        Zadanie12        Zadanie13

Zadanie14          Zadanie15        Zadania16         Zadania17

Kolorowanka 3       Kolorowanka 4       Kolorowanka 5       Kolorowanka6

Zadanie18             Zadanie 19         Zadanie 20        Zadanie 21

Zadanie 22           Zadanie 23         Zadanie24          Zadanie25  

 Zadanie 26          Zadanie 27          Zadanie 28

Zadanie29             Zadanie 30         Zadanie 31

NOWE           Zadanie 32

 

INFORMATYKA

 

Karty pracy cz.2 Te numery znasz.

Komputerowa biblioteka

 

Klasa IV    Zadanie1           Zadanie2         Zadanie3

Klasa V     Zadanie1           Zadanie2        Prezentacja V       Zadanie3

Klasa VI    Zadanie1           Zadanie2        Zadanie3

Klasa VII   Zadanie1           Zadanie2        Zadanie3

Klasa VIII                            Zadanie2        Zasady projektowania prezentacji            Zadanie3

Zadanie1
Temat. Excel – podstawy
.

 

JĘZYK POLSKI

 

Klasa IV-V          Zadanie1       Zadanie2         Zadanie3         Zadanie 4           Zadanie 5         Zadanie6

Klasa VIa            Karta pracy1     Karta pracy 2      Karta pracy 3         Karata pracy 4      Karta pracy 4, cz.II      Karta pracy 5

Klasa VIb-VIIa    Zadanie 1      Zadanie 2               Zadanie 3           Zadanie 4           Zadanie5       Zadanie6

Klasa VIIIa         Testy egzaminacyjne       Zadanie 2          Zadanie 3            Zadanie4        Zadanie 5

 

 

JĘZYK NIEMIECKI

                                         

Klasa I-III       Karta pracy1 kolory         Karta pracy kolory 2    Karta pracy 2 kolory w języku niemieckim           Karta pracy liczby

Klasa IV – V   Karta pracy1                    Karta pracy 2

Klasa VI, VII   Karta pracy1                   Karta pracy 2

klasa VIII        Karta pracy1                   Karta pracy 2

 

MATEMATYKA

 

dla klasy IV- Va , VIa,  VIb – VIIa:        Matematyka 1                  Matematyka 2 Podzielność liczb

Dla wszystkich:

Tabliczka mnożenia

Tabliczka dzielenia

Klasa VIIIa      Powtórzenie wiadomości:  Zegar i czas.

Rysowanie i mierzenie odcinków   Obliczanie długości łamanych Obliczanie    obwodu kwadratu i prostokąta.

KLASA VIIIa – karta pracy 1                karta pracy 2                   karta pracy3          Karta pracy 5

 

CHEMIA

 

Klasa VIII cz. 0                 Klasa  cz. 21          Klasa cz.2          Chemia cz.3       Chemia cz.4     Chemia cz.5     Chemia cz.6

Klasa  VII cz.0                  Klasa VII cz.1        Klasa cz.2        Chemia  cz.3        Chemia  cz.4    Chemia cz.5       Chemia cz.6

 

HISTORIA

 

Klasa IV- VI karta pracy1      karta pracy 2          karta pracy 3

Klasa IV      karta pracy1     karta pracy 2            karta pracy 3          karty pracy 4

Klasa V      karta pracy 1     karta pracy 2            karty pracy 3          karty pracy 4

Klasa VI     karta pracy1      karta pracy 2            karty pracy 3          karty pracy 4

Klasa VII    karta pracy1      karta pracy 2            karty pracy 3          karty pracy 4

Klasa VIII    karty pracy1     karta pracy 2            karty pracy 3          Karty pracy 4

 

 II wojna światowa               Kolorowanka z flagami państw UE     Teksty źródłowe

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

 

Klasa VIII       karta pracy1             karta pracy 2              karty pracy 3               karty pracy 4

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 

 Zadanie1   Zadanie 3    Zadanie 4    Zadanie 5    Zadanie 6     Zadanie7    hig wdż       krzyżówka wdż     men      wdz

 

GEOGRAFIA

                                                                                      

Klasa V  Lasy strefy umiarkowanej     Sawanny i stepy      Pustynie gorące i lodowe.           Wielkanoc na świecie

Klasa.VI  Walory turystyczne Litwy i Białorusi     Atrakcje Turystyczne Czech i Słowacji.    Ukraina w czasach przemian.

Wielkanoc na świecie

Klasa VII Typy transportu w Polsce          Zmiany polityczne i gospodarcze a struktura zatrudnienia  

  Walory turystyczne Pobrzeża Bałtyku i Małopolski.           Wielkanoc na świecie

Klasa VIII Ameryka          Australia i Oceania na mapie.           Człowiek w Australii.             Wielkanoc na świecie

 

BIOLOGIA

 

Klasy 4- 8 karty pracy biologia

Klasa V            Zadanie1            Zadanie2              

Klasa VI          Zadanie1            Zadanie2                 Zadanie3

Klasa VII         Zadanie1             Zadanie2

Klasa VIII        Zadanie1            Zadanie2  

 

PRZYRODA

 

Klasa IV       Zadanie1                Zadanie2             Zadanie 3

 

PLASTYKA

 

Klasy V – VIII     Prace z plastyki 1                  Zadania 2

 

TECHNIKA

 

Wszystkie klasy

Technika- pakiet kulinarny

Technika – pakiet wielkanocny

Technika – maseczka ochronna-szycie

Technika – wielkanocne wypieki

Technika – wielkanocne śniadanie

 

MUZYKA

 

Edukacja muzyczna
Linki do piosenek dla kl.I-III a

Wiosna tuż, tuż…

Wiosna, wiosenka

Edukacja muzyczna kl. I

Edukacja muzyczna kl. II

Edukacja muzyczna kl. III

 

Klasa IV

 Zadanie1                         Zadanie2                         Zadanie 3

Klasa V

Zadanie1                           Zadanie2                        Zadanie 3       „Yesterday” 

Klasa VI

Zadanie1                           Zadanie2                        Zadanie 3       „Oda do radości”   

Klasa VII

 Zadanie1                           Zadanie2                       Zadanie 3        „Zimny drań”

 

RELIGIA

 

Klasa I-II-IIIa     Karta pracy1        Karta pracy 2              Karta pracy 3          Karta pracy 4           Karta pracy 5       Karta pracy 6

Klasa IVa          Zadanie1             Zadanie. 2

Klasa Va           Zadanie1            Zadanie2

Klasa VIa, VIb  Karta pracy1          Karta pracy 2            Karta pracy 3       Karta pracy 4             Karta pracy 5         Karta pracy 6

klasa VIIa          Karta pracy 1        Karta pracy 2            Karta pracy 3       Karta pracy 4            Karta pracy 5         Karta pracy 6

KlasaVIIIa         Zadanie1           Zadanie2     Zadanie 3

 

Filmy, które warto obejrzeć

 

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

KLASA VIII a

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych do wykonywania w domu

WF dla wszystkich

Pozycje wyjściowe do ćwiczeń

Klasy I-V                Ćwiczenia wf 1          Ćwiczenia wf 2          Ćwiczenia wf 3  

Klasa I-II-IIIa          Ćwiczeniawf 1           Ćwiczenia wf 2         Ćwiczenia wf 3         Ćwiczenia wf 4

Ćwiczenia wf 4         Ćwiczenia wf 5           Ćwiczenia wf 6

Klasa IV -Va           Ćwiczenia wf 1          Ćwiczenia wf 2          Ćwiczenia wf 3          Ćwiczenia wf 4

Ćwiczenia wf 4          Ćwiczenia wf 5

Klasy VIa, VIb, VIIa         Ćwiczenia wf

Klasa VIIIa             Ćwiczenia1            Ćwiczenia2

 

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Wymień trzy zawody 

KLASA VII DORADZTWO ZAWODOWE

KLASA VIII DORADZTWO ZAWODOWE

 

ŚWIETLICA

Świetlica zaprasza!
Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez świetlicę temat konkursu to „Wiosna, wiosna wszędzie.”
Technika i format dowolne.
Liczymy na kreatywne, ciekawe prace.
Jest teraz dużo czasu, aby taką pracę przygotować. Prace należy dostarczyć do świetlicy wtedy, gdy już wrócimy do szkoły.
Liczymy na waszą pomysłowość nagrody czekają.
Wychowawcy świetlicy 😃🌼☀️

 

 

Krzyżówka wiosenna            Zagadki Wiosna 2020                            Kolorowanka

Krzyżówka wiosenna2          Rebusy obrazkI

 

Wydrukuj i pokoloruj bukiet             Wydrukuj i pokoloruj najładniej jak potrafisz                         Wydrukuj i pokoloruj 

Z rozsypanych liter ułóż nazwy pierwszych wiosennych kwiatów

Kolorowanka Wiosna                       Królik Wielkanocny                           Krzyżówka Wiosna 1                            Krzyżówka Wiosna 2

Wiosna Wiersz

Marcowa pogoda          Piosenki na marzec           Rzuć i narysuj stworka               Wiosenne kwiaty1              Wiosenne kwiaty2

Wiosenne miesiące      Wiosenne przebudzenie     Wiosna w błękitnej sukience..

NOWE   Obejrzyj bajkę o koronawirusie:

 

 

Budzik – wiosna

List do wiosny.

Prima aprilis

Wiosenny spacer-gra,opowiadanie.

Krzyżówka wielkanocna           Pisanki        Śmigus-dyngus             Wielkanocny stół