Towarzystwo Przyjaciół Downa

http://www.tepedegrudziadz.pl


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym „Sezam” w Grudziądzu

http://autyzmgru.republika.pl/index.html


„Jestem” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Kontakt telefoniczny:
693 459 877
w godzinach 17.00 – 20.00

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr św.Elżbiety