motylki

Oddział WWRD „Motylki” dla dzieci w wieku przedszkolnym

 •  posiadających opinię  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania

Zapewniamy:

 • stymulowanie rozwoju dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, w tym rozwój motoryczny, stymulacje polisensoryczną, rozwój mowy, rozwój orientacji w przestrzeni, usprawnianie widzenia i słuchu, nabywanie umiejętności samoobsługowych,
 • zajęcia indywidualne i grupowe prowadzone przez specjalistów w wymiarze 2 godzin tygodniowo
 • otwarte zajęcia dla rodziców i opiekunów
 • wszechstronną pomoc rodzicom i opiekunom
 • dogodny plan zajęć

Oferujemy zajęcia:

 • korekcyjno – kompensacyjne
 • logopedyczne z terapią komunikacji
 • muzyczno – rytmiczne
 • dogoterapii
 • terapii ruchem z elementami rehabilitacji
 • terapii ruchowej z elementami integracji sensorycznej
 • z wykorzystaniem elementów Ruchu Rozwijającego W.Sherborne i Programów Aktywności M.Ch.Knill’a
 • terapii behawioralnej
 • EEG Biofeedback