Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
  • w wieku od 3 do 25 lat

Zapewniamy

  • zajęcia indywidualne w domu dziecka w wymiarze 10 godzin tygodniowo
  • wszechstronną pomoc rodzicom i opiekunom
  • stymulowanie rozwoju dziecka, w tym rozwój motoryczny, stymulacje polisensoryczną, rozwój mowy, rozwój orientacji w przestrzeni, usprawnianie widzenia i słuchu, nabywanie umiejętności samoobsługowych,
  • zajęcia z wykorzystaniem elementów terapii – Ruchu Rozwijającego W.Sherborne, Programów Aktywności M.Ch.Knilla, integracji sensorycznej, terapii behawioralnej, 
  • integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w miarę możliwości dziecka