Zasady zachowania bezpieczeństwa w szkole od 25 maja 2020r.

Grudziądz, dnia 22 maja 2020 r.
NOWE
Zajęcia w sp13 po 25 maja

 

 

 

Grudziądz, dnia 20 maja 2020 r.
Zasady zachowania bezpieczeństwa
od 25 maja 2020 r.
zajęcia rewalidacyjne,
zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
konsultacje

 

1. Do szkoły wchodzimy głównym wejściem. Uczniowie przychodzą o wyznaczonej godzinie. Jeżeli ktoś przyjdzie wcześniej – czeka przy stojaku na rowery, w miarę możliwości unikając kontaktu z innymi osobami (zachować odległość co najmniej 1,5 m).
2. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo mierzenie temperatury (po uzyskaniu zgody opiekuna dziecka) oraz dezynfekcja dłoni lub założenie rękawiczek jednorazowych (nauczyciele).
Środek do dezynfekcji aplikowany przez panią woźną. Termometr bezdotykowy również obsługuje pani woźna.
Przed pierwszymi zajęciami, rodzic lub opiekun prawny, podpisuje oświadczenie bezpieczeństwa i zgodę na mierzenie temperatury dziecku. Druk oświadczenia dostępny u pani woźnej lub na stronie internetowej szkoły (oświadczenie może być również napisane odręcznie wg wzoru podanego na stronie internetowej szkoły).
3. Na parterze, obok drzwi wejściowych, na uczniów czeka nauczyciel, z którym uczeń (lub uczniowie) będą mieli zajęcia.
4. Nauczyciel prowadzi, będących pod jego opieką uczniów do sali , w której odbywają się zajęcia, tam można zdjąć maseczki (indywidualna decyzja).
5. Uczniowie nie wychodzą z sali bez opiekuna.
6. Po zakończonych zajęciach nauczyciel odprowadza, będących pod jego opieką uczniów, do drzwi wyjściowych (wejście główne).

 

                                                                  Dyrektor szkoły
    Hanna Marek
Do pobrania:

Oświadczenie rodziców